Heteroscodra maculata

Prvé párenie 26.6.2014. Samica bola po zvleku zhruba dva mesiace. Párenie bezproblémové žiadna agresivita. Samec zasunul obe bulbusy.
Kokon - 10.8.2014
Kokon som odobral 16.9.2014 - Dnu bolo asi 200ks L2.
28.10.2014 - pri teplote 26°C sa zvliekli do prvého zvleku.